hejes

SET – VIKTEN AV ETT STARKT VARUMÄRKE NÄR VÄRLDEN FÖRÄNDRAS

– Första kontakten togs för ca 2 år sen men vi var inte mogna internt för ett samarbete förrän för 1½ år sen. Vi hoppas och tror att Moment skall utveckla vår företagskultur, säger Lars-Åke Andréasson, VD för SET Revisionssbyrå.

Våren 2007 stod SET Revisionsbyrå inför kraftigt förändrade marknadsförutsättningar då det låg ett förslag om slopad revisionsplikt för de flesta företag i Sverige. Man tog kontakt med Moment of Truth för ett föredrag om vikten av ett starkt varumärke. Men det stod snart klart att endast en föreläsning lätt skulle upplevas som flummigt och långt från revisorernas verklighet.

Under samtalen väcktes istället en nyfikenhet om hur SET Revisionssbyrå skulle kunna arbeta mer med sitt varumärke, både utifrån ett kommunikativt perspektiv men också kulturellt. Det krävs mod och uthållighet att arbeta med ett varumärke på riktigt, speciellt inom ett yrke där den typen av frågor inte är centrala för hur man arbetar.

Under den tid som Moment of Truth nu arbetat med SET Revisionssbyrå har företaget metodiskt och enga-gerat vågat öppna upp och skapa delaktighet bland alla runt 260 medarbetarna.– Vi uppskattar att Moment of Truth till skillnad från andra liknande företag går lite längre än att bara skriva rapporter och hålla i någon övning. De är verkligen med i företaget, även under de interna processerna på individnivå, fortsätter Lars-Åke Andréasson. Moment arbetar väldigt handgripligt och påtagligt. Det kan vara svårt att få människor att uppmärksamma både bra och dåliga sidor.

– Alla har deltagit i att måla upp visionen, skapa varumärkeslöften och bestämma vilka värderingar som ska personifiera företaget gentemot andra konkur-renters personligheter, tillägger Tommy Hellström och fortsätter med att säga att SET Revisionssbyrå är på god väg att ”slippa” sådana som oss och att själva fortsätta driva processen.