hejehj

CITYCON – ODLAR SIN KULTUR FÖR ATT SKAPA ETT TYDLIGARE VARUMÄRKE

Citycon är en aktiv ägare, och utvecklare av köp-centrum och handelsplatser, som bland annat nya Liljeholmstorget Galleria som invigdes i oktober 2009. Företaget är noterat på Helsingfors-börsen sedan 1988 och är marknadsledande på hemmaplan men i Sverige är företaget relativt nyetablerat. Företags-ledningen beslutade våren 2008 att aktivt levandegöra varumärket internt samt börja odla företagskulturen i Citycon och skapa ett tydligt varumärke i Sverige.

– Vi kontaktade Moment of Truth då vi som är en ny organisation behövde instrument för att mer metodiskt och genomtänkt bygga en kultur och få alla med-arbetare att stödja det vi står för, säger Ulf Attebrant, VD för Citycon AB och Vice President Citycon OYJ. Själv har jag har insett att om man ska få en grupp att fungera måste alla vara med och att det som är självklart för vissa absolut inte är det för andra, fortsätter han. Jag är stolt över att vi har tagit oss tiden att komma hit. Vi har lärt känna varandra bättre och vi har förstått poängen med att alla är olika och att det enbart kan ge oss mer. Företagsledningen valde att börja arbeta med sig själva och träna på att förhålla sig till värderingar och löften, både som individer och som ledningsgrupp.

– Moment of Truth har fungerat som metodiska övningsledare som har hjälpt till att utveckla våra tankar om verksamheten, fortsätter Ulf Attebrant. Utmaningen har varit att komma ur vardagen och Moment of Truth har varit en slags katalysator som lyft oss och hjälpt oss att se frågor ur andra synvinklar.
Nu är ledningen redo att driva resan vidare till-sammans med det växande antalet medarbetare. Nyckeln till att lyckas med att utveckla handelsplatser som både hyresgäster och kunder gillar är företagets medarbetare.

– Jag upplever att personerna som företräder Moment of Truth är kunniga och drivande och de når resultat. Vägen dit har inte varit helt enkel men vissa metoder har överraskat oss både i sin enkelhet och genialitet. Ulf Attebrant fortsätter, Moment of Truth är inte så modellmässiga och bakgrunden inom detaljhandeln gör företaget väldigt trovärdigt för oss. Den största skillnaden har skett inom ledningsgruppsarbetet, och vi har kommit till en punkt då vi inte bara diskuterar den operativa styrningen utan även tar tid att diskutera taktiska frågor.