Tjänster

Vårt mål är att inte behövas. Att skapa förutsättningarna för uppdragsgivaren att ta sin utveckling vidare av egen kraft. Alla våra uppdrag är företagsspecifika och ett samarbete startar alltid med en ordentlig genomlysning så att vi kan skapa en gemensam målbild för samarbetet. Eftersom vi är specialister inom detaljhandel och andra kontaktintensiva branscher så arbetar vi mycket med träningsprogram. För att träna de medarbetare som ska skapar en massa bra ögonblick för sina kunder.

Workshops och föreläsningar

Service, Försäljning, Ledarskap, Egen drivkraft, Butiksutveckling, Relationsmarknadsföring och Varumärke – en skön kombination av ämnen, eller hur?
Alla workshops och föreläsningar anpassas utifrån företag och situation.

Träningsprogram

För att öka sin kondition eller styrka så måste man träna kontinuerligt, inte bara en dag. Vi arbetar fram träningsprogram för olika ansvarsområden inom företaget kopplat till service, försäljning och ledarskap.

Smart träningsprogram

Programmen är blandning av tränarledda tillfällen där vi tränar upp interna tränare som i sin tur kan ta sig an den egna organisationen. Smart är konstruerat av en blandning av träningsmetodiker. Poängerna med att själva driva träningen i företaget är många, från effektivitet, intern kunskapsöverföring och skapande av alternativa karriärvägar till stoltheten hos de interna tränarna.

Varumärkesträning

Varumärket är en fråga och mening för alla. Det är vanligt att varumärket blir marknadsavdelningens ansvar – det ska vara allas! Vi skapar långsiktiga och enkla träningsprogram för alla i företaget. Befriade från floskler har vi ett enkelt, praktiskt och användbart fokus på var och ens egen del i det större sammanhanget.

Inlevelsespel

Spelet är en inlevelsebaserad träning arbetar där våra konsulter och skådespelare agerar tillsammans med personer på företaget och gör det möjligt för dem att uppleva och känna på olika relevanta situationer. Träningen är mycket utvecklande och ger massor av insikter om den egna personen och förhållandet till andra.

Coaching

Coaching är ett aktivt stöd för individen och/eller gruppen på väg mot ett mål. Med hjälp av insikt stärks individen och gruppen genom tydliggörande av mål och strategier för egen utveckling, höjd motivation, ökad arbetsglädje och egen reflektion. Vi jobbar dels med tidsbestämda coaching-program, dels med kortare dilemman samt med coaching-uppdrag på obestämd tid.

Ledningsutveckling

Ledningsutveckling kan vara så mycket. Vi drivs passionerat av att göra skillnad och av att hjälpa människors och gruppers energi att utvecklas. Hur vi arbetar tillsammans med våra kunder vet bara vi och de. Men är du nyfiken är du välkommen att fråga något av våra referens-case.

Konsultation

Låna vårt perspektiv och vår kunskap för att utveckla din egen. Ett bra sätt att få perspektiv och rusta sig för konkurrens.

Konsultationsområden:

Idégenerering och konceptskapande
Strategi- och serviceutveckling
Bollplank för ledningen
Styrgrupp
Projektgrupp
Styrelse

Gilla Konceptet

Ett inhyrt Service Management-bolag – Vi tar över driften av olika kontaktpunkter i mötet med kunden. Beroende på förändringar i företaget, lågpresterande delar av företaget eller brist på kompetens hos ledningen, driver vi kontaktpunkten permanent eller i en uppbyggnadsperiod. Vi ser till att man når det önskade resultat i mötet med kunden både vad det gäller känsla och företagsekonomi.
Gilla – Det är det vi vill kunden ska göra.